Voorkeursscenario - IJsselstein West

Schoolbesturen en gemeente zijn samen overeengekomen dat er voor deze wijk maar één scenario is die voorziet in de behoeften.

Dit scenario gaat uit van instandhouding van de schoolgebouwen voor minstens 10 jaar. De schoolgebouwen in de wijk verkeren namelijk in een goede bouwtechnische staat en de beleving van de scholen is goed te noemen. De scholen zijn dus geschikt voor het geven van onderwijs. De komende jaren hoeft hieraan in bouwtechnisch opzicht geen ingrijpende maatregelen genomen te worden. Dit is de reden dat deze wijk qua maatregelen in dit plan een lage prioriteit krijgt. Wel kunnen indien nodig aanpassingen aan het binnenklimaat en aanpassingen van bestaande ruimten in het kader van flexibiliteit worden gedaan. Het uitgangspunt is dat de Polderheem en de Opstap uiteindelijk zullen voldoen aan de norm frisse scholen klasse C. Doordat de schoolgebouwen flexibel inzetbaar zijn, kunnen er ook nieuwe functies een plek krijgen in de wijk. De huidige functies in de wijk weten elkaar al goed weten te vinden, maar intensivering van de samenwerking vindt men noodzakelijk. Het is gewenst dat hierbij ook aandacht besteed wordt aan functie/belangen van de sporthal en die van functies van buiten de wijk.

Het is de bedoeling/zou mooi zijn als deze functies gezamenlijk een visie op samenwerking gaan opstellen. Het resultaat moet zijn een zo optimaal mogelijk samenwerking tussen de functies onderling in de wijk en met die buiten de wijk.


Voor deze wijk worden geen acties opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2016-2021.