Voorkeursscenario - IJsselstein Zuid

Schoolbesturen en gemeente zijn samen overeengekomen dat er voor de wijk Zenderpark maar één scenario is die voorziet in de behoeften.

Dit scenario gaat ervan uit dat door een sterke daling van het aantal leerlingen over ca. 5 jaar de scholen onderling kunnen gaan schuiven met de beschikbare ruimten met het doel om het risico van leegstand te beperken. Aangezien het niet praktisch is dat de Torenuil op meerdere locaties gehuisvest is, heeft de school grote voorkeur om op één locatie te zitten.


Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en de veranderende behoefte van ouders leiden ertoe dat er meer ruimte moet komen voor een andere manier van lesgeven. Een deel van de leegstand kan hier wellicht ook voor ingezet worden onder de voorwaarde dat de vierkante meters met minder leerlingen voor het onderwijs wel betaalbaar blijven. Het is van belang dat dit verdelingsvraagstuk integraal bekeken wordt. Er zijn bijvoorbeeld voorzieningen als de BSO en kinderopvang die een eigen gebouw hebben. Deze zouden ook bij dit vraagstuk betrokken moeten worden. De ruimte die na de verschuiving van scholen nog beschikbaar is, zou mogelijk ingezet kunnen worden voor andere functies of voor een andere school.

Aangezien de schoolgebouwen nog redelijk jong zijn, is grootschalige renovatie en/of nieuwbouw in deze wijk niet aan de orde.


De komende jaren wordt de leerlingenontwikkeling nauw in de gaten gehouden om het moment te kunnen bepalen waarop er een verschuiving tussen scholen plaats kan of moet vinden. De monitoring wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma.