Uitvoeringsprogramma IHP 2016-2020

Het IHP leidt tot verschillende acties voor zowel de benoemde maatregelen als de voorkeursscenario’s. Deze acties zijn verspreid over IJsselstein, hebben een verschillend tijdspad en afhankelijk van de actie zijn er één of meerdere partijen bij betrokken. Om zicht te houden op wat er wanneer, waar en door wie moet gebeuren zijn de acties opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma dat nu voorligt is die vanaf 2016 tot en met 2020. De acties zijn verdeeld over de kalenderjaren. Naast de acties uit het IHP, is ook de evaluatie van het IHP zelf in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Halverwege het uitvoeringsprogramma, rond eind 2017/begin 2018, is een actualisatie van het IHP voorzien. Het zal met name om een actualisatie van gegevens, zoals de prognoses, gaan, waarbij wordt beoordeeld of de in het IHP gemaakte keuzes nog verantwoord zijn. Tegen het einde van het uitvoeringsprogramma vindt een meer uitgebreide evaluatie plaats waarbij ook wordt getoetst of de kaders, visie en ambities nog actueel en gewenst zijn.